سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
تازه ها

آخرین پرسش و پاسخ ها

بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

میزان مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟ ۳۰×۵۵%×متوسط مزد ظرف۹۰روزقبل ازبیکاری مشروط به اینکه ازحداقل دستمزدکمترنباشد مجردین مقرری فردمجرد+ (۱۰% حداقل دستمزد ×تعدادعائله حداکثرتا۴نفر) مشروط به اینکه ازحداقل دستمزد کمتر واز۸۰%متوسط مزد بیشترنباشد. متاهلین یامتکفلین برای دریافت مقرری بیمه بیکاری چه شرایطی باید داشت؟ ۱- بیکاری بدون میل و ... بیشتر بخوانید »

سوالات رایج در مورد کمک هزینه بارداری

چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟ ۱–  دارا بودن ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه( بواسطه اشتغال بکار)ظرف یکسال قبل از زایمان. ۲– بیمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد . ۳–  در دوره استراحت مشغول به کار ... بیشتر بخوانید »

سوالاتی راجع به بیمه

۱- چرا برخی شعب تأمین اجتماعی به روزهای کارکرد هر بیمه شده که در محل مشخص شده در لیست‌هادرج می‌شود، توجهی نمی‌کنند و اصرار به پرداخت حق بیمه کارگران برای یک ماه کامل دارند؟ ‌ ‌ ۲-  ‌چرا برای مشکل تشخیص اشتباه هویت کارگاه از سوی بازرسان بیمه‌ای که باعث ... بیشتر بخوانید »

سوالات رایج

برای دریافت مستمری بازماندگان، چه شرایطی باید داشت؟ ۱-    درصورت فوت بیمه­ شده بازنشسته ۲-    درصورت فوت بیمه­ شده ازکارافتاده کلی مستمری­ بگیر ۳-    درصورت فوت بیمه­ شده­ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق­ بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق ­بیمه ۹۰ ... بیشتر بخوانید »

غرامت دستمزد

    غرامت دستمزد ایام بیماری درمواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماری های حرفه ای، به طور موقت توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود سازمان تامین ... بیشتر بخوانید »

رفتن به بالا